My Way Wonen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke (persoons)gegevens worden vastgelegd en verwerkt

U wilt een woning laten taxeren en geeft daartoe een “opdracht tot taxatie”. Op basis van deze overeenkomst leggen wij de volgende gegevens vast:

  1. uw naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  2. adres van de taxeren woning
  3. overige informatie die u aan uw taxateur verstrekt.

Daarnaast worden persoonsgegevens door My Way Wonen verwerkt ten behoeve van:

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie over de opdracht of informatie; per telefoon, email, website of social media
  • Het uitvoeren van de taxatie- /opdracht

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De taxateurs van My Way Wonen hebben toegang tot gegevens in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Zoals afgesproken in de opdrachtvoorwaarden verstrekt My Way Wonen bepaalde gegevens aan derden zoals NRVT en validatieintituut.

Beveiliging en bewaartermijn gegevens
My Way Wonen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen en om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.  De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen welke alleen door My Way Wonen met gebruik van wachtwoorden toegankelijk zijn. 
Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk, maar op grond van de beroeps- en gedragsregels NRVT geldt een bewaartermijn van 20 jaar. Voor een melding onder Wwft een bewaartermijn 5 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet of stichting NRVT verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

In geval u de gebruikt wilt maken van deze rechten verzoeken wij u per email contact met ons op te nemen via info@mywaywonen.nl

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik neem dan eerst contact op met ons. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgevens

My Way Wonen – info@mywaywonen.nl – mobiel: 06-12989819